Idag kommer obligatorieförslaget

Kl 11 på regeringens presskonferens! Kommer ersättningsnivån att hållas, ryktena är oroande!

Jag i UNT om det imorse.

Kårens pressmeddelande i morse:

Uppsala studentkår håller öppen presskonferens om dess
eventuella framtid utifrån regeringens förslag idag

Idag kommer regeringen att hålla presskonferens om sitt förslag för att avveckla kår- och
nationsobligatoriet. Utefter vad som presenteras kommer kårstyrelsens presidium att hålla en
öppen konferens kl 13:00 i kårhuset för sina anställda, engagerade studenter, media och andra
intressenter för att upplysa om hur man tror att Uppsala studentkår och utbildningarna kommer
att påverkas av förslaget.
– Vi hoppas idag på att få mer information om hur beslutet kommer att påverka Uppsala
studentkår med våra 34 000 medlemmar. Dessutom har vi flera oroliga anställda samt
samarbetspartners på universitetet som vill veta hur de kommer att påverkas. Därför har
vi kallat till en öppen träff för att informera om hur vi ser på vår framtid, säger Klas-
Herman Lundgren, ordförande i Uppsala studentkår.
Idag sköter Uppsala studentkår en omfattande organisation och utser över 900
studentrepresentantsposter. Organisationen har ett starkt fokus på studiebevakning och har en
stark administration för att underlätta ett högkvalitativt och långsiktigt studentinflytande.
– Uppsala studentkår hoppas det förslag som presenteras idag ska visa upp ett ansvarsfullt
avskaffande där man uppfyller den senaste utredningens absoluta minimiförslag på 310
kronor per heltidsstudent och år, säger Klas-Herman Lundgren. Utan detta kommer vi att
få lov att be lärosätet om stora bidrag eller slopa stora delar av kärnverksamheten. Vi
förutsätter även att man har många års övergångsperiod då vi precis som många andra
kårer har avtal som sträcker sig över lång tid och dessutom är uppbundna i stiftelser och
samarbetsorganisationer.
– Studentinflytandet bidrar till bättre utbildningar, det tycker inte bara vi utan också
rektorer, högskoleverket, riksrevisionen, universitetet och kommunen, säger Daniel
Fredriksson, Uppsala studentkårs vice ordförande med utbildningsansvar. – Det är nu
dags att regeringen visar att de förstår vikten av ett starkt studentinflytande och inte på
något vis riskerar att rasera detta!
Uppsala studentkårs informationsblad om kårobligatoriet kan laddas ner här:
http://www.uppsalastudentkar.nu/files/uppsala/karobligatoriet.pdf