Studentinflytandet förblöder långsamt!

Idag presenterade Leijonborg förslaget att avskaffa kår- och nationsobligatoriet, det ser riktigt dåligt ut för kårerna. Hela dagen har kretsat kring förslaget. Läs längre ner om kårens åsikter.

presstraff.jpg

Pressträff på kåren idag.

Här kritiserar jag för Uppsala studentkår förslaget i UNT

Här kan man se oss från kåren i TV4 Uppland:

http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=735257

Här är jag och Leijonborg i P4 Uppland: http://www.sr.se/uppland/nyheter/artikel.asp?artikel=2658941

Här är vi i SVT abc (kommer senare ikväll):

http://svtplay.se/t/103296/svt_uppland

Uppsala studentkårs pressmeddelande 2: http://www.uppsalastudentkar.nu/sv/node/3166 ”Regeringen ger studentinflytandet dödsstöten”

Uppsala studentkårs pressmeddelande 1: http://www.uppsalastudentkar.nu/sv/node/3165 ”Uppsala studentkår håller öppen presskonferens om dess eventuella framtid utifrån regeringens förslag idag”

Presskonferensen: http://www.regeringen.se/sb/d/11612/a/121222

Pressmeddelandet från regeringen: http://www.regeringen.se/sb/d/11248/a/121230

Här kritiserar Uppsala universitet förslaget:

http://www.uu.se/press/pm.php?typ=pm&id=514

TV4 om UU och obligatoriet: http://nyhetskanalen.se/1.868326/2009/02/25/karobligatoriet_ska_bort

Leijonborg i TV:

http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=735234

Övriga pressmeddelanden

Lunds universitet: Om kårobligatoriet: studentinflytande och utbildningskvalitet äventyras: http://www.lu.se/o.o.i.s?id=708&news_item=3410

SFS: Leijonborg sänker studentinflytandet – http://www.sfs.se/sv/node/970

Lunds universitets studentkårer: Svår framtid för studentkårer och nationer http://www.lus.lu.se/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=241&cntnt01origid=51&cntnt01returnid=73

SSCO: Mindre pengar till studentinflytande – http://www.ssco.se/content/view/1105/53/

Örebro studentkår: Ett skamligt förslag – http://karen.oru.se/nyheter/os-pressmeddelande-regeringens-forslag-om-karobligatoriet/

Socialhögskolans studentkår i Stockholm: Kårobligatoriet avskaffas! – http://www.sveaplanet.se/index.php?option=com_content&task=view&id=72

Kalmars studentkår: http://www.karen.hik.se/index.php?option=com_content&view=article&id=347:studentkarens-kommentarer-kring-regeringens-obligatorieproposition&catid=67:pressmeddelanden&Itemid=139

Borås studentkår: KATASTROF FÖR STUDENTKÅREN I BORÅS http://www.sib.hb.se/index.php?option=com_content&view=article&id=633:pressmeddelande-leijonborgs-foerslag-en-katastrof-foer-studentkaren-i-boras&catid=1:latest&Itemid=9

Umeå studentkår: Studentinflytandet försvinner – http://www.umeastudentkar.se/

Göteborgs universitets studentkårer: (ej hemsida)

Göteborgs universitets studentkårer anser att regeringens förslag

utgör ett hot mot de kvalitetssäkringssystem som kårerna utgör

och mot studenterna som idag företräds.

De frihetsklockor Leijonborg talar om slår rätt i ansiktet på dem

som idag kämpar på landets kårer och på dem som genom

årtionden byggt upp system för studenternas rättigheter och

kvalitets- och studiebevakningen på landets lärosäten då det förslag

man presenterar riskerar att rasera allt detta.

Filosofiska Fakulteternas Studentkår:

Det förslag som regeringen presenterar kommer att avsevärt skada studentinflytandet,

inte enbart för Filosofiska Fakulteternas Studentkårs medlemmar utan för

alla studenter. Ska kårobligatoriet avskaffas, måste det göras på ett ansvarsfullt

vis och med en tillräcklig finansiering. Detta förslag uppfyller inte de kriterierna.

SACO: http://www.saco.se/templates/Article.aspx?id=5875&epslanguage=SV – Saco Studentråd: Bra att studenterna får organisera sig frivilligt (dock negativt om bidragen)

Miljöpartiet: http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=5&number=164781 Regeringen sviker studenterna

Socialdemokraterna: http://www.socialdemokraterna.se/Media/Senaste-nytt/Leijonborg-tystar-studenterna-/ Leijonborg tystar studenterna

Vänsterpartiet: http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2039:avskaffa-inte-karobligatoriet-pa-regeringens-premisser&catid=317:utbildning&Itemid=246 Avskaffa inte kårobligatoriet på regeringens premisser

Stockholms universitets studentkår i radio: http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=2660947

Vad jag skrev i kårens pressmeddelande:

Idag har regeringen presenterat sitt förslag för att avveckla kår- och nationsobligatoriet. I den utredning som ligger till grund för propositionen angavs ett absolut minibelopp för finansiellt stöd till kårerna, men regeringen är bara beredd att skjuta till en bråkdel av detta. Regeringen vägrar alltså ta ansvar för följderna av ett avskaffat obligatorium, ett avskaffande som under föreslagna former kommer att leda till en kollaps för det arbete studentkårerna bedriver.

–    Vi är glada över att den offentligrättsliga ställningen bibehålls, men vi är uppriktigt bestörta över det katastrofalt låga ekonomiska stödet till kårerna, säger Klas-Herman Lundgren, ordförande i Uppsala studentkår. – Den senaste utredningen satte en absolut miniminivå 310 kr per heltidsstudent och år medan förslaget som presenterades idag endast ger futtiga 105 kr och inga garantier för framtiden efter 2011.

Översiktliga beräkningar gjorda under dagen på Uppsala studentkår i skuggan av det dystra beskedet tyder på omkring 3 miljoners försämring av kårekonomin om man optimistiskt räknar med att 1 av 3 studenter väljer att skriva in sig i framtiden, när de får välja om de vill betala eller inte för studentinflytandet. I relation till kärnverksamhetens nuvarande intäkter på 8 miljoner är detta förstås helt katastrofalt.

–    Troligtvis får vi säga upp flera anställda, vilket kommer att rubba kontinuiteten, stänga ner receptionen flera dagar i veckan, gå ur Sveriges Förenade Studentkårer, skära ner tidningen Ergo, som plikttroget gått ut till studenterna sedan 1924, sluta med verksamhetsbidrag till studentföreningar, helt ta bort eller kraftigt reducera posterna jämlikhetsansvarig, studentombud och internationellt ansvarig och mycket annat. Alternativet är att universitetet och kommunen får ge oss ett stort ekonomiskt stöd, säger Klas-Herman Lundgren.

Uppsala universitet har i sitt remissvar på utredningen sagt att man inte anser att ”det på något sätt är vare sig lämpligt eller nödvändigt att avveckla nuvarande kårobligatorium. Universitetet anser också att en avveckling är förenad med ett stort risktagande.” Uppsala studentkår instämmer i detta. Uppsala kommun sade dessutom i sitt remissvar att bidragen måste vara tillräkliga för att bedriva dagens verksamhet och samtidigt ge utrymme för verksamhetsutveckling utan risk för nedskärningar i dagens engagemang. Detta saknar Uppsala studentkår helt i dagens förslag. Ett obligatorium är inget självändamål, men är idag det bästa sättet att garantera studenternas rätt att demokratiskt organisera sig och påverka sina utbildningsvillkor. Studentinflytande är inte bara ett särintresse bland andra, utan har varit ytterst positivt för utvecklingen av den högre utbildningen i Sverige. Om regeringen inte vill garantera finansieringen av denna verksamhet anser Uppsala studentkår att obligatoriet bör kvarstå tills vidare.