Centern och studiemedlet

Centern har nyligen släppt att man satsar på att höja studiemedlet. Vi på SFS är mycket glada att Centerns ledning nu lyfter en ”Kännbar” höjning av studiemedlen och fribeloppsgränsen”. En studiemedelshöjning har studenterna länge väntat på. Vi hoppas på att Centern inte blir de enda som går på den linjen. Studenter går i dagsläget back varje månad och bristen på studentbostäder och den ökade arbetslösheten förbättrar inte deras levnadssituation. Centerns initiativ är en bra början, alliansen har ett guldläge att infria ett löfte som inte enbart kommer att förbättra för studenterna utan också stärka den samhällsekonomiska kroppen i stort. Det finanspolitiska rådet har dessutom flera gånger lyft en studiemedelshöjning som en bra stimulansåtgärd.

För övrigt söker vi på SFS nu en person för att arbeta med omställningsstöd till studentsammanslutningar. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 12 månader med tillträde så snart som möjligt. SFS har av utbildningsdepartementet tilldelats medlem för att upprätta och uppehålla en funktion med syfte att i ekonomiska, juridiska och organisatoriska frågor ge råd och stöd vid omställningen från obligatoriskt till frivilligt medlemskap för studenter i studentsammanslutningar. Som en del av denna funktion inrättas nu en tjänst på SFS kansli som ska samordna och ge omställningsstöd till tudentkårer, studentnationer och fakultetsföreningar. Läs mer på http://www.sfs.se/sv/jobba