Studieavgifter hotar alla studenter i Sverige

Nu är det mycket i görningen. Regeringen gick idag ut med ett pressmeddelande gällande att införa studieavgifter för utländska studenter från 2011.Detta är något som studentrörelsen i Europa länge motsatt sig och vi från Sveriges förenade studentkårer fortsätter att strida mot förslaget. Här kan du läsa om förslaget i SvD idag. Sedan bör du läsa vidare här om problemen och den oro som många lärosäten och SFS finner, som ingressen säger: Sverige kommer att förlora många av sina utländska studenter om avgiften införs. Det tror såväl berörda studenter som universitetsrektorer. Både kursutbud och framtida arbetsmarknad kan påverkas om lockbetet med gratisstudier försvinner.”

Krantz säger alltså följande: Eftersom de har fått gå gratis på svenska utbildningar har det lett till att den svenska högskolans finansiering har gröpts ur på ett sätt som inte vi tycker är rimligt”. Min tanke kring detta är att regeringen inte ska ge utomeuropeiska studenter skulden för bristen på viljan att prioritera mer ekonomiska resurser till kvaliteten i den högre utbildningen. Det handlar mer om ett ständigt urholkande av medel till den högre utbildningen via regeringens effektiviseringskrav, samt de egna interna prioriteringarna.

Det finns dessutom ingen data på stipendiesystemet, det är inte troligt att det kommer ge många studenter möjligheten att studera i Sverige och vad kommer att hända med studenter från Pakistan, Iran och Kina i framtiden? Endast studenter med tjocka plånböcker riskerar att kunna anlända till Sverige i framtiden. Avgifterna för en 5-årig utbildning skulle ligga på nivån av flera hundra tusen kronor, detta kombinerat med övriga samhällskostnader. Enligt vår universitetskansler Anders Flodström kan vi därmed också vänta oss en kraftig nedgång av antalet utländska studenter. Studieavgifter kommer därmed att minska det internationella utbytet och är verkligen inte rätt väg att gå i det alltmer globaliserade kunskapssamhället.

Därtill är det statistiskt visat en mycket hög smittorisk för studieavgifter. I nästan alla fall i Europa där man infört det för icke-europeiska studenter har de införts för landets studenter något år senare. Den risken är också i Sverige mycket stor. Så inför vi avgifter för icke-europeiska studenter kommer troligtvis alla studenter få betala i slutändan.

Jag är också orolig över alla smygrasistiska kommentarer som dyker upp kring frågan så fort den lyfts, gällande vilka studenter som man anser är bra och dåliga beroende på ursprungsland… Obehagligt…

Gå utifrån allt detta gärna med i Facebookgruppen mot Studieavgifter!

Läs gärna den här debattartikeln som jag och Stina Hamberg från Saco Studentråd har skrivit mot studieavgifter. Läs sedan gärna vidare i Rektor Kåre Bremers blogg om hans oro här och i Ny teknik om problemen för de tekniska utbildningarna:

”Enligt Högskoleverket kommer flest utomeuropeiska studenter från Kina, Pakistan och Indien. På de tekniska högskolorna läser de framförallt tvååriga så kallade master-utbildningar.Erfarenheter bland annat från Danmark visar att de utländska studenterna svek när studieavgifter infördes.Ursula Hass, rektor vid Blekinge tekniska högskola, BTH, är emot avgifterna och tror att de skulle få samma effekt i Sverige.”

Jag har också varit med i Ekot om frågan idag under min frukost, lyssna här.

Jag skriver detta från ett tåg mellan Göteborg och Lund. I Göteborg har jag besökt Göteborgskårer tillsammans med min vice ordförande Robin. Det har varit roligt och tack vare en snäll styrelseledamot fick jag en soffa att sova på (tack Klara!). Frukost blev det på Studenternas hus med GUS (Göteborgs universitets studentkårer) och GFS (Göteborgs förenade studentkårer) innan det blev tåg mot Lund. Där ska jag träffa Lundakårer samt Lunds universitets studentkårer (LUS) och prata om utbildningspolitik och SFS. Sedan blir det ett sent tåg hemåt och hemkomst efter midnatt…

Förra veckan var jag med i SVT Debatt mot Sakine Madon gällande studenters ekonomi, det kan man se här. Samma dag fick vi medhåll från SULF och Lärarförbundet som skrev i Göteborgsposten om att fattiga studenter presterar sämre. För de som Sakine tror att SFS inte gör något för studenter med barn så kan jag meddela att det är fel, det har ofta varit en fråga SFS lyfter, även om vi tror att en generell höjning skulle hjälpa de ca 20% av studenterna som har barn. Här finns en liten rapport om studenter med barn från SFS.

SFS har följande tre områden som de mest prioriterade, när det gäller att säkerställa studenter med barns

ekonomiska förutsättningar under studietiden:
• att studenter som är berättigade till föräldrapenning ska få ut
ett belopp som efter skatt motsvarar minst fullt studiemedel

• att gravida studenter ska ha samma rätt till
havandeskapspenning som förvärvsarbetande

• att det extra tillägg till studiemedlet, som studenter med barn
kan erhålla, anpassas efter kostnadsbilden

En studentröst: ’Jag önskar att jag som
student ska kunna be t ex min mamma
vara barnvakt när mitt barn är sjukt och
att hon då ska kunna få tillfällig
föräldrapenning. I nuläget är det inte
möjligt. Jag går en utbildning med
mycket obligatoriska moment, hur ska
jag göra om mitt barn blir sjukt och jag
inte kan be någon om hjälp? Då får jag
vara hemma själv istället, missa de
obligatoriska momenten, kanske inte ta
alla poäng den terminen och halka efter’.

Student från: SFS, TCO och Tria, 2009

Kan även rekommendera denna intressanta artikel om studenten som fick sova inneboende hos rektorn i Lund på grund av bostadsproblemen. Noterar även att Örebro har bostadsproblem som ökar.

SFS mot avgifter i Almedalen 2009… Jag i ett fönster och en banderoll på kårhuset Rindi!