SFS kommenterar regeringens budgetproposition

Kakan måste bli större om vi ska vara en kunskapsnation i världsklass

PRESSMEDDELANDE Idag presenterar finansminister Anders Borg ett budgetförslag med få överraskningar inom utbildningssektorn. Ett höjt studiemedel som är självfinansierat via högre avgifter, aviseringar om införande av studieavgifter samt 23 000 fler utbildningsplatser utan något resurstillskott är inte tillräckligt, menar Klas-Herman Lundgren, ordförande för Sveriges förenade studentkårer. Om Sverige ska vara en kunskapsnation i världsklass måste regeringen våga satsa rejält och långsiktigt på den högre utbildningen. Det går inte längre att satsa genom att spara. Jag ser hög kvalitet på utbildningen som en av de viktigaste satsningarna för Sverige i en alltmer globaliserad värld och som ett medel för att motverka arbetslöshet, säger Klas-Herman Lundgren.

– En viktig kvalitetsaspekt inom utbildningen är att studenterna behöver en god kontakt med sina lärare. I likhet med regeringens forskningssatsning bör det inför nästa mandatperiod läggas fram en 4-årsplan för en höjning av grundutbildningsanslagen som säkerställer att studenter som minimum får 15 timmars lärarledd tid i veckan, säger Klas-Herman Lundgren, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

Siffror från Högskoleverket visar att regeringen urholkar grundutbildningsanslagen. Ett tydligt exempel på detta är att genomsnittsintäkten per student ligger på samma nivå som 1998. Regeringen har med den senaste satsningen på jobbskatteavdraget under innevarande mandatperiod använt upp emot 75 miljarder på att få fler i arbete samt för att minska utanförskapet.

– SFS anser att den högre utbildningen är ett avgörande verktyg för att minska utanförskapet och få folk i arbete, tänk om enbart 10 procent av jobbskatteavdraget hade använts på utbildningssatsningar, säger Klas-Herman Lundgren, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.