Debatt: ”Ett bra studiemedel är en kvalitetsfaktor” – Folket

PUBLICERAD 22/3 2010 

Nu har förslaget på förändringar av studiestödet för Sveriges studenter presenterats av regeringen, utifrån den studiesociala kommitténs betänkande.

Vi är förvånade över att förslaget blivit rejält urvattnat och dessutom innehåller flera förändringar till det sämre. Det fanns efter utredningen möjlighet att lägga fram flera bra förbättringar för studenter, till exempel möjligheten för sjukskrivna att ta sig tillbaka till studierna på ett rimligt sätt. Nu föreslås mest skärpningar av kontrollen och bevakningen av studenternas studiemedel.

I Sverige har vi under de senaste 100 åren sett hur utbildningssatsningar lagt en grund för tillväxt och välfärd. Vi måste därför fortsätta sträva efter ett utbildningssystem där alla kan nå sin fulla potential, oavsett ekonomiska förutsättningar. En student går idag cirka 625 kronor back i månaden enligt våra beräkningar. Därför föreslår vi en höjning av studiemedlet med samma summa.
Det låga studiemedlet pressar många studenter till extraarbete vid sidan av sina heltidsstudier, något som ofta drabbar studieresultaten och hur snabbt de blir klara med sina studier och når arbetsmarknaden. Många utbildningar går inte heller att kombinera med extraarbete på ett rimligt sätt.
Det är vanligt att studenter misslyckas med sina kurser eftersom förberedelserna har påverkats negativt av arbete vid sidan av studierna. Extraarbete ska vara en möjlighet men inte ett krav vid heltidsstudier. Kvalitativa studier ska ta tid och inte bli en bisyssla. Många har inte bra förutsättningar för att leva på ett lågt studiemedel. Se till exempel på den ensamstående tvåbarnsmamman som ska vidareutbilda sig. Studenter med extra behov eller de från en studieovan miljö drabbas ofta hårt.

SFS föreslår att en kommande regering tar sitt ansvar och möjliggör högkvalitativa studier för fler genom att satsa på en höjning av studiemedlet med 625 kronor och ett fungerande studiestödssystem.

Vi närmar oss snabbt ett globaliserat kunskapsintensivt samhälle och vi har tidigare genom satsningar på utbildning legat i framkant. Vi får inte hamna på efterkälken nu.

Klas-Herman Lundgren
Ordförande,
Sveriges förenade
studentkårer