Kvalitetskris på gång

Idag släppte regeringen propositionen ”Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen” om ett nytt kvalitetssäkringssystem för den högre utbildningen. SFS ställer sig inte bakom förslaget och är mycket frågande till hur processen har skötts av departementet. Det här har SFS och andra aktörer ett flertal gånger i skrivelser meddelat ansvarig minister Tobias Krantz och utbildningsdepartementet. Det är nu tydligt att de synpunkter och den skarpa kritik som har riktats mot departementets förslag inte har resulterat i några väsentliga förändringar. Vi har sett små förbättringar i förslaget men överlag har departementet och nu regeringen valt att inte lyssna på varken studenter eller lärosäten. Det är beklagligt då departementets förslag inte kommer att gynna kvaliteten i högskolan.

Sverige är beroende av ett utbildningssystem i världsklass i den ökande globala konkurrensen. Med ökad frihet för lärosätena krävs tydliga och transparenta system för att mäta kvaliteten. Vi ställer oss frågande till om departementets nya förslag kan anses vara kvalitetssäkrat? Jag tycker därför att det är av yttersta vikt att våra ansvariga politiker tar till sig den stora kritik som inkommit mot förslaget och antingen förändrar det omgående, accepterar Högskoleverkets valförankrade förslag eller bordlägger hela ärendet i väntan på ett hållbart förslag.

Idag har SACO, SULF, Socialdemokraterna och Miljöpartiet gått ut kritiskt mot förslaget. Gitt på SULF har även skrivit om kaoset i sektorn.

Roligt var även att det var statssekreterare Peter Honeth som arbetat mycket med förslaget och Marie Granlund från Socialdemokraterna som gillade min länk på Facebook gällande SFS kritik och den annalkande kvalitetskrisen. Granlund följde snabbt upp och undrade om Peter stämde in i kritiken och tänkte dra tillbaka förslaget och jag såg det var härlig insnöad akademisk torr humor. Det visade sig dock att det var Peters telefon som var för liten eller hans tumme som var för stor, vilket lett till ett feltryck. Men han hälsade också att han gillar att det blir debatt.

Jag är även med i P3 nyheter gällande förslaget.

Läs SFS skrivelser här >>

SFS fem huvudargument mot förslaget är följande >>