Ett oberoende studentinflytande ger bra utbildningskvalitet

Den 20 maj skrev Stockholms ungdom på Brännpunkt om sina farhågor att studentkårerna efter kårobligatoriets avskaffande kommer att behöva konkurrera om finansiering från samma pott som ungdomsföreningar och andra föreningar. Vi ser också dessa problem. Med stor hast avvecklas kårobligatoriet till sommaren och den absoluta miniminivå som den statliga utredningen föreslog i stöd skars av regeringen ned till en fjuttig tredjedel. Detta har lett till en kritisk ekonomisk situation för kårerna som blir beroende av att söka externa medel. Många lärosäten har analyserat situationen noga och gått in med mångmiljonbelopp för att rädda det kvalitetssäkrande studentinflytandet. Ett starkt inflytande från studenterna via kårerna leder nämligen till högre utbildningskvalitet. Riksrevisionen och många andra har visat på det. Nu måste lärosätena ta många miljoner från en redan ekonomiskt ansträngd grundutbildning, som egentligen behöver mer resurser för att skapa utbildningar av världsklass. Samtidigt hamnar kårerna i ett ekonomiskt beroende av lärosätenas välvilja. Det kommer inte gynna ett oberoende starkt studentinflytande. Nu kommer lärosätena långsiktigt både kunna välja vilka som blir studentkårer och sedan hur mycket pengar de beviljas i nödvändigt stöd. Hur god relationen är mellan kårer och lärosäten kommer att påverka det ekonomiska stödet, på samma gång som kårerna kritiskt ska granska lärosätena. Samtidigt tvingas kårerna söka andra medel från kommunerna i konkurrens med de föreningar som Stockholms ungdom beskrev.

Denna utveckling måste åtgärdas av våra politiker oavsett parti under nästa mandatperiod. Vi hade stött en ansvarsfull avveckling av kårobligatoriet med ett stöd i nivå med den statliga utredningen. Alla partier är ense om att ett ekonomiskt stöd till kårerna måste ges från staten. Nu måste det läggas på en rimlig nivå utifrån utredningen, som gör att inte pengarna behöver tas från de statliga medel som grundutbildningen borde få eller från de medel som skulle gått till andra föreningar.