Valtider

Debatten om välfärd och välfärdskärnor.

Idag ska jag ge mig av till vallokalen, som för mig passande nog är Uppsala studentkår, och rösta. Jag har bestämt mig och jag känner migg trygg i att veta vad de jag röstar på står för och att de har en studentvänlig politik och en politik jag tycker är rimlig i övrigt. Jag är också glad att jag under mitt år på SFS kunnat syna politiken i sömmarna och fått ganska bra känning gällande vilka politiker i olika partier som har frågat om studenternas åsikter, vilka värden de lägger i högre utbildning och hur mycket de lyssnat på sektorn. Det har till viss del ändrat min politiska inställning och varit väldigt lärorikt.

Debatter

Förberedelser för debatt.

I veckan har jag modererat en debatt om utbildningspolitik och humanioras framtid mellan riksdagskandidaterna Per Bill (M) (riksdagsledamot) och Lena Sommestad (S) (professor ekonomisk historia, fd miljöminister) samt med experter från Högskoleverket , Uppsala universitet och Vetenskapsrådet. Den var anordnad av Uppsala studentkår, DIK och Uppsala universitet. Det är kul att få användning av min modereringsutbildning som jag fick genom IVA för några år sedan och jag tycker det är kul att få moderera debatter. Det fanns en oväntad samsyn från de insatta politikerna gällande mycket, bland annat gällande att vårt utbildningssystem inte ska anpassas in i tillväxtfabriken för mycket samt att det fanns en del att ångra gällande det som gjorts gällande mandatperiodens utbildningspolitik, bland annat ändringarna av antagningsreglerna & forskningsmedlens styrning. Det var lite förvånande att Per Bill beklagade mycket av det som hänt under mandatpedioden och tog avstånd från den förda politiken men det var också pragmatiskt och bra. Vetenskapsrådet kritiserade forskningsmedlens styrning, Uppsala universitets Sharon Rider kritiserade autonomireformen och Högskoleverket tog upp problemen med resursursholkningen. Har ni bestämt er på att rösta på Socialdemokraterna eller Moderaterna är Lena och Per bra tips.

Jag har även besökt Supertisdagsdebatten om kommunpolitiken och UPS/Uppsala studentkårs debatt om partiernas ideologi samt lyssnat på otaliga debatter och utfrågningar. Jag har även i sista sekund grillat Gröna studenter och Miljöpartiet på Centralstationen i Stockholm som utfrågare gällande deras forskningspolitik. 2 moderatorsuppdrag på en vecka var väldigt trevligt, får se om det blir fler framöver.

Noterat i veckan

En viktig DN-debattartikel av fd. huvudsekreterare Lena Adamson och fd. Universitetskansler Anders Flodström belyser problemen inom utbildningspolitiken på ett bra sätt. Jag instämmer i deras synsätt och jag upplevde att många problem kunnat undvikas om departementet lyssnat mer på sina remissinstanser (t.ex. Högskoleverket och SFS). De har även stora poänger gällande resursbehovet  och att vi behöver en politik där alla ska nå sin fulla potential oberoende av bakgrund. Vi behöver också en hög utbildningsnivå i framtiden och debatten borde handla mer om hur vi ska nå till ett kunskapssamhälle med livslångt lärande där alla ska ha möjlighet att ta sig in på högskolan även senare i livet. Därtill måste vi komma bort från tal om rankingar och nobelpris, det är inte bra mätinstrument och nästan alla inom sektorn instämmer i detta. Här är inledningen av deras artikel;

”Högskoleexperter: Sverige behöver en ny och genomtänkt nationell strategi för den högre utbildningen. Alliansens utbildningspolitik premierar barn och ungdomar från studievana hemförhållanden – inte ”duktiga” elever, vilket är det politiska budskapet. Detta leder till att det är en konform grupp från en begränsad del av samhället som ska utveckla Sverige i en global värld. Regeringen tycks inte ha uppfattat att amerikanska toppuniversitet – som producerar Nobelpristagare och på ett avgörande sätt bidrar till samhällets utveckling – bygger på forskare, lärare och studenter med olika etnisk och social bakgrund, skriver Lena Adamson och Anders Flodström.”

Här ställer Uppsala studentkårs Karin Nordlund en fråga till V och C angående studentbostäder.

Här finns en fin debattartikel från SACO-förbunden, bland annat mitt eget Sveriges ingenjörer, om att öka kvaliteten i utbildningarna.

Här finns en bra sammanställd granskning från Naturskyddsföreningen gällande miljöfrågor och partierna. Här finns mer detaljer.

Jag blev väldigt arg och besviken på detta idiotiska utspel av liberala studenter som vill få bort kopplingen mellan kårmedlemskap och t.ex. rabatter och bostäder. Det är ett underligt utspel då Folkpartiet och Alliansen genom t.ex. Krantz och Leijonborg otaliga gånger hävdat att kårerna måste skaffa bra tjänster och erbjudanden till studenterna för att göra kårmedlemskapet attraktivt. Någonting är väldigt konstigt med liberala studenters utspel och det är både orimligt och i otakt med Folkpartiets linje. Därtill skulle jag vilja se den verksamhet som vill skänka bort bostäder och andra tjänster som de bekostar och driver för sina medlemmar. Notera förresten att de ” frihetliga” stiftelselärosätena såsom Chalmers bestämt sig för att behålla kårobligatoriet.

Ska bli kul att se vilka opinionsinstitut som klarar sig bäst ut, här är en intressant granskning av dem.

För övrigt vore det bra om vi fick en mer neutral och blanserad mediarapportering. Det skulle nog göra att alla riksdagspartier kunde våga prata lite bredare om sina förslag. Jag personligen är trött att behöva filtrera all information beroende på tidningens ideologiska vinkel, speciellt nu när ”politiska analyser”, debattbloggar och annat lägger sig väldigt nära nyhetsrapporteringen. DN debatt hade en sammanställning av en journalistikprofessor som säger att han inte sett något liknande i de 9 tidigare val han undersökt;