Viktiga beslut och viktiga möten

I fredags var det åter möte med universitetsstyrelsen vid Uppsala universitet (konsistoriet) där jag sitter med som en av Uppsala studentkårs representanter.

De som läst Uppsala nya tidning de senaste veckorna har säkert märkt de heta debatter som pågått angående de organisationsförändringar som föreslagits utifrån autonomipropositionen, som gör att lärosätens ledningar kan bestämma mer över lärosätena. Jag har bloggat om det i ett tidigare inlägg, som ni kan läsa här. Efter bra möten med universitetsstyrelsen togs igår ett beslut som skjuter upp de mest omstridda förändringarna, som nu istället ska utredas på ett tydligt sätt. Självklart kommer vi från Uppsala studentkår arbeta för att utredningen ska bli bra med ett gediget studentinflytande. För övrigt fick vi igenom att prorektor och vice rektorernas ställföreträdare nu ska väljas kollegialt, något som kåren drivit hårt. Här kan ni läsa om beslutet i UNT som sammanfattar det som;

Framförallt är det humaniora och samhällsvetenskap som mycket starkt reagerat på föreslagna förändringar som man menar hotar det kollegiala styrelseskicket inom universitetet, och kan leda till ökad toppstyrning. I den utredning som nu ska göras under 2011 ska det kollegiala delaktigheten säkerställas på alla nivåer, enligt beslutet. Rektor Anders Hallberg ska formulera direktiven för utredningen till nästa styrelsemöte i december.

Dagarna innan mötet seglade det även upp en infekterad fråga om hur det ser ut med resurserna för humaniora och samhällsvetenskap inför nästa år. Nya redovisningsmodeller, studieavgifter och ökade kostnader efter obligatoriet anstränger nämligen resurserna för utbildningarna och då speciellt hum-sam som har många studenter. Dessa förändringar i kombination med att regeringens småskaliga satsningar på mer resurser och mer lärarledd tid inte kommer nästa år, utan först 2012, gjorde att budgetförslaget såg oroväckande dystert ut på utbildningssidan. De kritiska reaktionerna nådde oss studentrepresentanter väldigt sent, dagarna innan mötet. Trots detta lyckades det även i denna fråga ske förändringar på mötet. Under sittande möte ändrades budgeten till det bättre, i god samklang mellan de olika ledamöterna. Frågan kommer dock behöva diskuteras vidare under nästa år då systemförändringarna inte kommer göra det lättare framöver gällande resurser till utbildningskvalitet och lärarledd tid. UNT sammanfattar med;

Vid sittande bord gjorde Uppsala universitets styrelse förändringar i budgeten för nästa år som ska dämpa effekterna för utbildningen inom humaniora och samhällsvetenskap.

För övrigt är det en väldigt kompetent styrelse med enorma erfarenheter som leds av mötesgenierna Hans Dahlborg (Nordeas ordf.) och Anna Ekström (SACOs ordf.).