Vissa formuleringar är lite rörande

Jag blir lite rörd när jag läser i Budgetunderlaget 2010-2012 för Uppsala universitet och finner formuleringen

”studenterna bör också kunna ges möjlighet att läsa litteratur som ställer de stora frågorna, tillfälle att studera konst och musik samt tid att debattera viktiga politiska och sociala frågor. Resultatet av en sådan utbildning lägger grunden för nya perspektiv och ingångar till nya tankar.”