En anständighetsfråga

”En anständighetsfråga”, så beskriver rektor Per Eriksson vid Lunds universitet beslutet om avskaffandet av doktorandernas utbildningsbidrag. Dessutom ger det högre kvalitet menar han.

Att ge doktorander trygga anställningar är en fråga som studentkårer och doktorandföreträdare kämpat för i många år. Det känns därför glädjande att ännu ett stort lärosäte nu tagit steget mot en bättre tillvaro för doktoranderna. Doktorander som går på bidrag omfattas nämligen inte av det svenska trygghetssytemet på samma sätt som de som är anställda. Det kan lätt ge stora problem vid sjukdom eller om doktoranden får barn under forskarutbildningen. Nu får vi hoppas att fler lärosäten följer Lunds exempel.

Läs mer här.