Rektorsskiftet närmar sig i Uppsala

Den 16 december är det dags för högtidligt rektorsskifte i universitetsaulan vid Uppsala universitet. Då blir Eva Åkesson den 19:e verkligt valda rektorn för universitetet (och som många noterat den första externa och kvinnliga). Det har förstås funnits fler rektorer sedan 1477, men de har inte ”valts”. Vissa år tycks också lite svårtydda. Jag noterar i rektorsskiftesinbjudan att t.ex. år 1611-1615 fått benämningen ”den stora oredans tid” och att 1603 har noteringen ”Universitetet fungerade ej. Pest härjade”. Vissa återkom också som rektorer på grund av korta mandatperioder, Linné var till exempel rektor tre gånger. Förr fanns även titeln ”rector illustris”, en hedersbetygelse som konsistoriet tydligen gav ”studentynglingar ur den allra högsta aristrokratin”, där den riktige rektorn formellt fungerade som prorektor.

Men snart mottar Åkesson insignierna för universitetet; spirorna, sigillet, nycklarna, konstitutionerna, matrikeln och rektorskedjan. När det gäller nycklarna kan det för övrigt vara roligt att notera att de förr enligt inbjudan var tre riktiga nycklar med praktisk funktion, de gick till skattkammaren, arkivet och fängelset. Numera är de två förgyllda nycklar från Gustav III:s tid.

Eva har nu också skrivit ett ”hej då” till Lunds universitet på deras blogg.

Universitetet har även valt en prorektor (ställföreträdande rektor), Anders Malmberg. Jag kommenterar valet i Ergo. En av sakerna jag säger är följande angående att studenterna drivit linjen att vilja ha en valprocess även för prorektorsvalet:

– Det var viktigt att vi kunde ha en demokratisk process. Även om det blev ganska jämnt så var det en tydlig majoritet i hörandeförsamlingen som röstade fram Anders Malmberg. Universitetsstyrelsen har inte heller haft någon anledning att frångå hörandeförsamlingens val.

När det gäller valet av Eva Åkesson så har ju jag bloggat om det tidigare. Sedan dess har jag och Marta Axner i egenskap av student- respektive doktorandrepresentant i rekryteringsgruppen även gett vår syn på valet i en debattartikel i Ergo. Den går att läsa online här. Vi skriver bland annat:

Valet av rektor är ett gott exempel på vikten av att ha ett välorganiserat studentinflytande. Det krävs resurser, demokratiska processer samt tid och engagemang för att driva stora frågor under en längre tid.

Vi tyckte förresten att det var lite roligt att Ergo benämnde det i ingressen som att vi ville ”klargöra hur valet av rektor egentligen gick till”.

Även Hanna Mörck och Matilda Nilsson från hörandeförsamlingen har skrivit om samma val i Ergo.