Vad vi bär med oss

Det här borde inte vara någon nyhet egentligen. Vi har anat det länge, föräldrars inkomst och utbildningsnivå har ofta en påverkan på barnens framtid. Det är inte underligt. Kultur, kontaktnät och sociala faktorer påverkar både livsval och möjligheter. Men ibland menar politiker att ens ursprung inte spelar någon roll och att det inte finns någon poäng att prata om klassbakgrund. Men det spelar roll och därför får vi inte sluta prata om socioekonomisk bakgrund och klass. Nu har det kommit en ny rapport från IFAU som visar att inkomst och utbildning går i arv och dessutom med förvånansvärt starka band. Det som kanske är mest oväntat är att förfäders utbildningsnivå och inkomst inte bara påverkar barnen, utan även deras barnbarn och barnbarnsbarn.

I rapporten har 900 släkter studerats i fyra generationer, grundat på barn som gick i årskurs tre i Malmö 1938.

Sambandet när det gäller inkomst är starkt. Om en mor- eller farförälder befann sig i den översta femtedelen av inkomstfördelningen så har deras barnbarn mer än dubbelt så stor chans att också vara där. Ojämlikhet består och det under längre tid än vad vi tror. Sambandet syns också när det gäller utbildningsnivå. Bland annat har studien funnit att sannolikheten är stor att barnbarnsbarnen har hög utbildningsnivå om förfadern hade mer än den obligatoriska folkskolan. Sambandet är dock inte lika tydligt för de med låg utbildningsnivå. Kanske är detta en effekt av bland annat utbygganden av utbildningssystemen?

Vi får aldrig inte glömma hur kulturella och sociala faktorer påverkar. Jag tror att ett kraftfullt verktyg som vi kan använda för att motverka klassbakgrundens betydelse är att arbeta för en breddad rekrytering till högskolan. Genom att ge fler reell möjlighet att studera vidare oavsett bakgrund så tar vi ett steg på vägen mot att ge alla människor lika möjligheter i livet. Idag finns fortfarande stora skillnader i övergången till högskolestudier mellan dem vars föräldrar saknar gymnasieutbildning och dem med en förälder som har en forskarutbildning. Här krävs krafttag, till exempel återinförandet av 25:4-regeln och högskolebehörighet för alla gymnasieprogram.

Läs mer om IFAU-rapporten här.