Kvinnliga studenter missgynnade

Nyligen läste jag om en intresserad och viktig studie från USA som visar ett tydligt missgynnande av kvinnliga studenter i rekryteringar. 127 professorer fick nämligen bedöma ansökningar från studenter som sökte en laboratorietjänst. Hälften av professorerna fick ansökningar med fiktiva mansnamn och denandra hälften fick istället ansökningar med fiktiva kvinnonamn. Vad blev då resultatet när de skulle betygsätta ansökningarna på en femgradig bedömningsskala (utifrån kompetens, anställningsbarhet och lämplig lönenivå)? Jo, de manliga professorerna gav 4,01 i medel till mansnamnen och 3,33 till kvinnonamnen! Kvinnliga professorerna gav motsvarande värdena 4,1 och 3,31! Och här är alltså namnen påhittade.

Lönemässigt föreslog de manliga professorerna i medel 30 520 dollar till männen och 27 111 dollar till kvinnorna. Kvinnliga professorer föreslog i medel 29 333 dollar till männen och 25 000 dollar till kvinnorna.

Kan det bli tydligare?

Studien utfördes av ett tvärvetenskapligt team på Yale.

Läs mer här.