Högre utbildning lönsamt enligt OECD – men mer lönsamt för män

OECD har gjort några intressanta studier på nettoavkastningen av högre utbildning. Enligt Högskoleverkets valutaomräkning av siffrorna i sitt nyhetsbrev är nettoavkastningen i medel 1,14 miljoner svenska kronor för män. För kvinnor är den däremot lägre, endast 715 000 svenska kronor. Självklart varierar avkastningen mellan olika länder. Det har också visat sig att avkastningen av en högskoleutbildning är betydligt högre än av en gymnasieutbildning. OECD drar slutsatsen att det beror på att gymnasieutbildningar oftast är normen inom de flesta OECD-länder.

Dessutom visar beräkningarna att samhället också tjänar på att du skaffar dig en högre utbildning! Avkastningen där är i netto och genomsnitt 590 000 kr för män och 360 000 kr för kvinnor!

Därmed så ger OECD några slag mot myterna som florerar om överutbildningens risker och att samhället förlorar på att satsa på högre utbildning. Samtidigt visar siffrorna också på den ojämställdhet som fortfarande råder i samhället!

Läs mer här.

Huvudslutsatsen?

 

the long-term economic benefits of investing in higher education have been good for both individuals and countries – and will probably remain so in the future, as long as societies need more high-level skills 

 

Så satsningar på kunskap och utbildning är en bra väg framåt.

För övrigt så har professor Lars Magnusson vid Uppsala universitet skrivit intressant och läsvärt om den förfärliga tystnaden angående arbetslösheten i Sverige. Läs debattartikeln här.