Vikten av kunskapsregionen

För några veckor sedan var jag på Mälardalsrådets stormöte om kunskapsregionen. Temat var behovet att stärka Stockholm-Mälarregionen som en region för utbildning och forskning för att öka vår internationella konkurrens- och attraktionskraft. Recept som återfinns i EU2020 var i centrum, färre skolavhopp, fler högutbildade och mer satsningar på FoU. Diskussionen grundade sig i hur EU2020:s fokus på forskning och utbildning kan användas på regionen, samt hur regionen presterar mot liknande storstadsregioner i Europa.

Först inledningstalade Helene Hellmark Knutsson som är ordförande för Mälardalsrådet. Hon poängterade att Mälardalsrådet nu satt ned foten i en politisk fråga (för första gången) och det är problematiken med att för få internationella studenter kommer hit efter studieavgifternas införande. Hon pratade också mycket om vikten att satsa på en sammanhållen region och sade bl.a. ”Istället för samverkan i regionen börjar vi lätt konkurrera om studenter inom regionen”.

Därefter diskuterades mål för kunskapsregionen – där Nicke Grundberg från Mälardalsrådet gick igenom statistik för regionen. Det framkom bland annat följande enligt deras siffror:

  • Gymnasieavhopp Sthlm-Mälardalen: 7,3% – Men Storwarszawa har bara 4,4 % och är bäst i Europa
  • Andel högutbildade är 53,5% i Stockholm-Mälardalsregionen, men London är bäst i Europa med 60,6%.
  • FoU investeringar Sthlm-Mälardalen 3,76 %, under det nationella målet 4 %. Bästa storstadsregion i Europa är Stuttgart med 6,44 %

Nickes slutsats var helt enkelt att andra är ”bättre än oss” och att mer investeringar behövs om vi vill kunna bli ”bäst”. Cirka 58 miljarder behövs i FoU investeringar om regionen ska bli bäst i Europa.

Det följdes av paneldiskussioner. I samtalen kom det fram mycket om vikten av ett internationellt utbyte. Magnus Hahn från Scania sade till exempel att studieavgifterna är att sätta krokben för oss själva och berättade historier om vikten att ha internationellt utbyte som gynnade dem i sina affärer. Monika Wirkkala från Svenska institutet lyfte att vi som land är beroende av internationella studenter och att vi konkurrerar med hela världen om dem. Hon menade att det blev förskräckligt för KTH när studieavgifter infördes och visste inte om hon kunde uttrycka hur bekymrad hon var.

 Anna Ekström som är generaldirektör för Skolverket talade en del om skolan. Hon påminde kärnfullt om att i Finlands säger de:

”här har vi aldrig haft målet att vara världsbäst, bara att den närmsta skolan ska vara riktigt bra”.