Debatt: ”Att pendla mellan hopp och förtvivlan” – UNT

Publicerad 11/2 2013

Socialdemokraterna har tagit initiativ till ett pendlarnätverk, som kommer driva och väcka opinion kring frågor för en välfungerande, snabb och pålitlig tågtrafik till och från Uppsala. Nu kartlägger vi problemen, skriver Marlene Burwick (S) och Klas-Herman Lundgren (S).

Frågan om pendlarnas situation väcker starka känslor och mycket engagemang. Men så handlar det också om grundläggande frågor som om hur man ska få livet att gå ihop. Det kan innebära att inte veta om man kommer till jobbet i tid, att riskera att missa viktiga möten eller föreläsningar, eller att i panik behöva ringa förskolan eller skolan och säga att man blir sen till barnhämtningen för att tåget står stilla. Det är så vardagen ser ut för många pendlare och så kan vi inte ha det.

Uppsala-Stockholmregionen är landets tillväxtmotor och många människor vill bo, leva, arbeta, studera och skaffa familj här. För att det ska fungera krävs en kollektivtrafik som möter de önskemål och behov som resenärerna har på snabbhet, bekvämlighet, service och i dagsläget framförallt pålitlighet.

Vi behöver en politik som prioriterar satsningar på infrastruktur och som ger goda förutsättningar för pendlare att känna en trygghet i sin vardag. Därför måste vi ständigt lyfta behovet att åtgärda bristerna i tågnätet – speciellt när det gäller Sveriges mest trafikerade pendlarstråk.

Svenska Dagbladet avslöjade i slutet på 2012 att Trafikverkets pengar inte kommer att räcka för att få järnvägen på fötter. Trafikverkets kapacitetsutredning landade i att 4 miljarder behövs årligen fram till 2021 – och mest av pengarna behövs till drift och underhåll för järnvägen. Nödvändigt för just detta är i genomsnitt 8,7 miljarder per år, men regeringen anslår i budgetpropositionen mindre pengar än vad som krävs.

Regeringen har också en infrastrukturproposition som vid första anblick kan tyckas innehålla satsningar, men den är beroende av vad regeringen beslutar varje år i budgeten och vi ser redan att det läggs för lite pengar.

Regeringen anser också att Trafikverket ska få 17 miljarder mindre fram till 2025. Samtidigt ska banavgifterna tredubblas. Det är något som tågoperatörerna vänder sig emot, de skulle hellre se att det eftersatta underhållet åtgärdades innan priserna höjs. Vi kan ju också gissa hur tredubblade banavgifter kommer att påverka biljettpriserna.

Vi socialdemokrater har i Riksdagen lagt fram ett ambitiöst förslag för att bygga landets första höghastighetsbanor. Det blickar framåt och står i bjärt kontrast med regeringens snålvariant av nya banor. Frågan kan också bli en tydlig blockskiljande valfråga i riket 2014.

Men det är också viktigt att vi socialdemokrater i Uppsala lyfter de problem vi har i den regionala pendlingstrafiken.´

Vi har därför tagit initiativ till ett pendlarnätverk som kommer driva och väcka opinion kring frågor för en välfungerande, snabb och pålitlig tågtrafik till och från Uppsala, vilket möjliggör ett hållbart pendlande.

Som det är nu är sträckan Stockholm-Uppsala mycket hårt ansträngd och problem på den sträckan fortplantar sig lätt i det övriga transportsystemet. En nyckelfråga blir därför att sträckan Stockholm-Uppsala får ökad spårkapacitet, bättre driftsäkerhet och bättre underhåll för att klara ansträngningarna.

Inställda och försenade tåg skadar både regionen och alla resenärer. Vi anser att snabba och pålitliga pendlingsmöjligheter är en ödesfråga. Vi vill inte att resenärer ska drabbas av frustration och stress över tågstrul och dåliga pendlingsmöjligheter. Vi vill i stället se en hållbar pendling som sätter resenärerna i fokus.

Folk måste kunna känna en trygghet när de pendlar. För att förbättra situationen behöver vi en utökad spårkapacitet mellan Uppsala och Stockholm, mer resurser till underhåll, bättre samordning och rimligare villkor för pendlarna.

Vi behöver både investeringar, reinvesteringar och ökat underhåll på vår mest pendlade sträcka i landet. Det tror vi alla som pendlar mellan hopp och förtvivlan instämmer i. Och vi måste börja så fort som möjligt. Trafikverkets generaldirektör säger till Svenska Dagbladet att det nog tar sju-tio år att få järnvägen i det skick den är byggd för. Därför måste vi börja nu.

Avslutningsvis vill vi också påminna om följande ord från fackförbundet Seko:s ordförande: ”Ska Sverige klara klimatmålen såväl som trängseln måste fler spår läggas. Kollektivtrafiken är ett oerhört effektivt verktyg när det gäller att lösa trängselproblem och negativ klimatpåverkan.”

Marlene Burwick
kommunalråd (S)
Klas-Herman Lundgren
initiativtagare för Pendlarnätverket (S)