Utbildningsdiplomati och demokrati

wpid-featuredImage.pngJag läste nyligen i Times Higher Education att USA på hög nivå börjat att anamma begreppet ”utbildningsdiplomati” som ett viktigt verktyg – att genom att lära känna varandra via akademiska utbyten i slutändan skapa en mer stabil och fredlig värld.

The idea of “education diplomacy” has “really arrived” at the highest levels of American foreign policy, a US State Department official has told an international higher education conference

Jag kan inte låta more info

bli att tänka på vad vi kunnat tjäna på om EU hade valt att använda utbildningsutbyten som medel för att stödja till exempel demokratiutvecklingen i Nordafrika efter den arabiska våren? Tänk om vi istället för att införa skyhöga studieavgifter för utomeuropeiska studenter hade satsat på att få hit många studenter från Nordafrika och på så sätt skapat idébyten, ökad förståelse och långsiktig kunskapsuppbyggnad?

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”
― Nelson Mandela