Debatt: ”10 reformer för en human migrationspolitik” – AiP

Publicerat april 2013

Vi är oroade över det som nu sker inom den borgerliga regeringen, där det hos det ledande partiet numera talas i termer av ögon- och hudfärg. Därtill växer Sverigedemokraterna och barn som fötts i Sverige utvisas till länder som de aldrig satt sin fot i. Den förda politiken river isär samhället och ställer allt tydligare grupper mot varandra i rädsla för fattigdom och utsatthet. Men samtidigt har vi framtidstro efter att ha sett hur befolkningen sluter upp i starka protester mot REVA och utvisningar. Vi ser en opinion för en mer human migrationspolitik. Därför är det nu hög tid för Socialdemokraterna att våga ta tydlig ställning för en sådan.

Partikongressen må vara avklarad och vi är mycket nöjda om ställningstagandet för vård till papperslösa – men vi har en lång väg kvar att gå. Partiet måste ta ledningen i arbetet med att hejda den utveckling som driver Sverige från ett öppet och demokratiskt samhälle till ett där människors möjligheter begränsas av deras bakgrund. Tyvärr har vårt parti inte varit tillräckligt tydliga i dessa frågor och vi är många Socialdemokrater som fått nog av detta. Vi vill vara helt säkra på att Socialdemokraterna inte vandrar samma väg som Moderaterna vid ett maktskifte. Inom S-studenters migrationspolitiska nätverk har vi därför i ett underlag sammanställt följande förslag på 10 konkreta och nödvändiga reformer för en ny och human migrationspolitik:

1. En total översyn av utlänningslagen
2. Utöka resurserna till asylprocessen
3. Öka Migrationsverkets utredningsansvar
4. Använd inte Dublinförordningens regler för ensamkommande barn
5. Särskilt ömmande – inte synnerligen ömmande skäl
6. Öka dagsersättningen för asylsökanden
7. Vård för alla
8. Återinför sista länken
9. Riv upp REVA
10. Säkra lagliga vägar till Europa

De socialdemokratiska värderingarna vilar på solidaritetstanken och tron på alla människors lika värde. Denna politiska värdegrund går hand i hand med antirasism och vi kan inte avsäga oss den när vissa frågor känns svåra att ta i. Då förlorar vi all vår trovärdighet och samtidigt öppnar vi dörren för en främlingsfientlig utveckling där populistiska partier ges legitimitet i frågor som rör samhällets grundläggande människosyn.

Inför valet måste vi därför våga ta ställning för mänskliga rättigheter och mot främlingsfientlighet. Vi måste stå för en human migrationspolitik konkretiserad genom tydliga reformförslag och vi måste bekämpa åtgärder som inskränker möjligheten att flytta till Sverige.
Vi pratar inte om generositet – vi pratar om grundläggande mänskliga rättigheter!

Josefin Pasanen & Klas-Herman Lundgren
S-studenters migrationspolitiska nätverk