Tusentals läser gratis på distans – Tidskriften Folkuniversitetet

Publicerat 2014 i Folkuniversitetets tidning

Diskussionen om distansutbildning har uppkommit efter att en ny form av on-lineundervisning har etablerat sig globalt och miljoner människor har redan utbildat sig på detta sätt. Det handlar om massiva öppna onlinekurser, MOOC (Massive Open Online Courses).

Utvecklingen tog fart 2011 när två lärare vid Stanford i USA testade att ge en öppen onlinekurs om artificiell intelligens. Plötsligt läste 160 000 studenter från 190 länder kursen – och 23 000 av dem fullföljde också studierna. Sedan gick det snabbt.

Idag finns ett hundratal kurser. De är gratis och vem som helst kan anmäla sig. Studierna kan ske var som helst – men de ger inga akademiska poäng eller examina. Samtidigt har några av världens mest kända universitet nu flera av sina bästa kurser tillgängliga på nätet. Det handlar inte heller bara om filmade föreläsningar, utan de flesta av kurserna är interaktiva och välstrukturerade.

Möjligheterna att nå dem som inte sökt sig till folkbildning eller högskola är stora – och även för att skapa ett livslångt lärande på riktigt. Genom öppna gratiskurser på nätet kan trösklarna sänkas både för dem som vill prova för första gången och för dem som vill lära sig något nytt längre fram i livet. I områden med dålig tillgång till högre utbildning kan det få extra stor betydelse.

Ett tänkvärt exempel är hur en 16-årig pojke i Ulan Bator fick bästa betyg i en avancerad elektronikkurs från MIT i USA – något som bara 340 av 150  000 kursdeltagare hade lyckats med.

Det finns dock en risk att lärosäten och folkbildning i Sverige får ny konkurrens. Vad händer när allt kapital kring tjänster som Google och Facebook börjar intressera sig för att erbjuda utbildning som en produkt? Det kan bli en helt ny utmaning för både högskola och folkbildning.
Rätt använt kan dock MOOC ge nya utbildningsverktyg och vägar för att nå ut brett till nya målgrupper. MOOC kan förändra synen på hur bildning och utbildning bör ske – men samtidigt ska vi inte glömma att mänskliga interaktioner alltid kommer att behövas.